şans kapıyı kırınca

Bu olay yaklaşık üç üç buçuk yıl önce başıma geldi Lise son sınıfındaydım ve abazanlığın Escort Ondokuzmayıs son evresindeydim Reşit olduğum halde hala…

Posted On